Külaseltsist

Mittetulundusühing Vaida&Soo Külaselts asutati Harjumaal, Vaidasoo külas 25. aprillil 2008.a. kümne Vaidasoo külakogukonna liikme poolt. Põhikiri registreeriti 18.06.2008.

Mittetulundusühingu eesmärgiks on:
• Ühistegevuse korraldamine
• Elukeskkonna väärtustamine
• Kodukultuuri edendamine
• Erinevate vaba aja kasutamise võimaluste loomine ja propageerimine
• Erinevate põlvkondade liitmine
• Laste ja noortega seotud sotsiaalne ja kultuuriline tegevus
• Loodushoid ja keskkonnasõbralikkus
• Elukestva õppe propageerimine
• Turvalisuse tagamine

Kogukonna poolt heaks kiidetud Vaidasoo küla arengukavas on kirjeldatud eesmärgina Vaidasoo küla kui suurlinna lähedase küla tuntuks ja avatuks tegemine. Küla ajaloo, loodusobjektide ja mälestusmärkide väärtustamine nende tutvustamine ning tugeva ja üksmeelse külakogukonna loomine. Eesmärgiks on hästi toimiva infovõrgustiku loomine ja koostöö parandamine. Noorte kaasamine külasisestesse tegemistesse.
Selle eesmärgi saavutamise tulem on suunatud külakogukonda juurdetulevatele ja põhielanikkonnale.

Tutvu lähemalt, klikkides siia: MTÜ põhikiri või astu liikmeks.